Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

Effektmåling
af Planstrategi 2015

Vi vil effektmåle storbytransformationen, som den er beskrevet i Planstrategi 2015, med udgangspunkt i de af byrådets og udvalgenes effektmål, som storbytransformationen har en direkte effekt på. Samtidig suppleres effektmålene af en række mål fra en effektvurdering af de bystrategiske projekter, som er udviklet af Bystrategisk Stab i samarbejde med Cowi. Der opstilles ikke i planstrategi 2015 konkrete målsætninger. Det skyldes, at der, som beskrevet nedenfor, en række indikatorer, der allerede er opstillet mål for, og at der er ved at blive udviklet målsætninger for byrådets effektmål sideløbende med planstrategiens udarbejdelse. Der er ikke opstillet målsætninger for fagudvalgenes effektmål og for monitoreringen af storbytransformationen.

Fortsæt til næste afsnit