Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

Planstrategi 2015

Læsevejledning

Planstrategi 2015 indeholder Odense Byråds politiske og strategiske udmeldinger om, hvordan og i hvilke retninger, Odense Kommune skal udvikle sig over de kommende år. Planstrategien fungerer også som fælles strategisk overligger for, hvordan forvaltningerne i Odense Kommune arbejder med Odenses transformation til en moderne storby, og den opstiller derfor en række konkrete handlinger, der skal være med til at udmønte byrådets strategiske målsætninger.

Planstrategi 2015 består af seks afsnit, der tilsammen beskriver byrådets strategi for storbytransformationen af Odense.

Først beskrives de bærende principper for transformationen, der er de metoder vi bruger, når vi udvikler storbyen, og som indgår som grundlag i hver af de følgende fem temaafsnit. “Ny Odense: En levende storby med stærke fællesskaber”, og “Ny Odense: En konkurrencedygtig storby”, beskriver den mentale transformation – hvordan vi vil forme livet og hvad vi skal leve af i storbyen Odense. “Ny Odense: En tæt storby bygget på kvalitet”, “Ny Odense: Danmarks grønneste storby”, og “Ny Odense: En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet”, beskriver den fysiske transformation – og skaber billederne af, hvordan vi indretter storbyen Odense.

I de fem afsnit er der opstillet en række handlinger og retninger, der skal udmønte de strategiske målsætninger. Handlingerne er forskellige i deres niveauer, idet der er tale om tre forskellige slags handlinger:

  • Konkrete handlinger, der umiddelbart kan sættes i gang
  • Handlinger, hvor vi sætter retningen, men hvor der er behov for at undersøge handlingernes konkrete indhold
  • Tilkendegivelser, hvor vi kender retningen, men der er behov for at undersøge og formulere de konkrete handlinger

Til sammen giver de seks temaafsnit et samlet billede af Odenses transformation til moderne storby. Men temaafsnittene kan også læses som selvstændige afsnit, der belyser hver deres vinkel på storbytransformationen.

Planstrategien indeholder Odense Byråds beslutning om, i hvilket omfang den gældende Kommuneplan 2013-2025 vil blive revideret, og fungerer samtidig som forhøring til det forestående arbejde med revisionen af kommuneplanen.

Odense Kommunes Miljøpolitik fra 2012 ”Bæredygtige sammen” udgør sammen med strategien for miljøpolitikken ”Bæredygtige sammen – sådan” vores lokale Agenda 21-strategi. Miljøpolitikken- og strategien kobler den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed og opstiller konkrete mål og handlinger for, hvordan Odense Kommune sammen med byens aktører skaber bæredygtig udvikling og gør det til en del af byens vækst. Miljøpolitikken udgør sammen med Vækstpolitikken og Sundhedspolitikken fundamentet for Planstrategi 2015, og det brede bæredygtighedsbegreb indgår derfor i alle planstrategiens fem temaafsnit.

Som baggrundsmateriale til Planstrategi 2015 er der udarbejdet en forudsætningsredegørelse, der indeholder en analyse af hvilke udfordringer og muligheder, der kan påvirke Odense Kommunes udvikling, og som danner baggrunden for de tematiske afsnit i planstrategien og for den kommende Kommuneplan 2016-2028. Forudsætningsredegørelsen indeholder ligeledes oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen i 2013.

Fortsæt til næste afsnit